ALD Carmarket

18x5 Hero image

Værd at vide om det periodiske bilsyn

Når man enten ejer eller leaser en bil, er det lovpligtigt at få den synet inden for Færdselsstyrelsens synsfrist. Det periodiske bilsyn er nemlig med til at sikre, at bilens sikkerheds- og miljømæssige forhold er, som de skal være. Vi har sørget for at samle al nødvendig information omkring det periodiske bilsyn i denne guide, så du har det fulde overblik og kan sikre, at bilen lever op til lovens minimumskrav.

Hvad er et periodisk bilsyn?

Det periodiske bilsyn har til formål at sikre din bils stand i henhold til de køretekniske regler angående færdselssikkerhed og miljømæssige forhold.

  • Ift. færdselssikkerhed kontrolleres din bils styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, fx hjulophæng og støddæmpere
  • Ift. miljø kontrolleres bl.a. røg- og kulilteudledning samt støj fra din bil

Et bilsyn er lovpligtigt og administreres af Færdselsstyrelsen. Synet skal udføres af en godkendt synshal og koster typisk mellem 350 kr. og 500 kr.

Det periodiske bilsyn adskiller sig fra serviceeftersyn, da det kun er lovens absolutte minimumskrav for biler, der tjekkes under et bilsyn. Serviceeftersyn er mere grundige og ikke lovpligtige. Læs mere om serviceeftersyn her.

Hvornår skal din bil til det periodiske bilsyn?

En almindelig person- eller varebil skal synes første gang, fire år efter den er indregistreret. Du vil modtage en indkaldelse fra Færdselsstyrelsen via e-Boks otte uger inden, din bil skal være synet og godkendt. Herefter skal du selv sørge for at bestille tid inden synsfristen. Efter første syn vil du blive indkaldt til de periodiske bilsyn hvert andet år.

Når du køber eller leaser en brugt bil hos ALD Carmarket, kan det være op til syv år siden bilens første indregistrering. Derfor kan det ske, at du bliver indkaldt til syn allerede kort efter, bilen er blevet din, og efterfølgende vil du blive indkaldt hvert andet år. Leaser du en bil i under to år, kan du være heldig, at der slet ikke ligger nogen synsfrister i din leasingperiode. Er synsfristen inden for din leasingperiode, har du dog ansvaret for, at bilen bliver synet inden fristen.

Hvor skal bilen til syn og hvordan bestiller du tid?

Synet skal foretages af en privat synshal godkendt af Færdselsstyrelsen.

Når du har modtaget en indkaldelse til det periodiske bilsyn fra Færdselsstyrelsen, skal du selv kontakte en synshal i dit område, som kan syne bilen. Du booker tid direkte via den respektive synshal.

Færdselsstyrelsens hjemmeside finder du et kort over alle godkendte synshaller, og når du modtager din synsindkaldelse, kan du se, hvilke godkendte syns- og omsynshaller, der ligger i nærheden af, hvor du bor.

Hvis din bil har aftageligt anhængertræk, skal du i øvrigt huske at tage dette med til synet.

Vurdering: Resultater, klagemuligheder og omsyn

Efter et bilsyn vil du få udleveret en synsrapport med evaluering af, om bilen er godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt. Her kan du læse mere om, hvad de fire resultater betyder.

Du har også mulighed for at finde bilens synsresultater online her, hvor du skal indtaste registrerings- eller stelnummer for at se resultatet for din bil.

Er du ikke tilfreds med synshallens vurdering af bilen, har du mulighed for at klage til Færdselsstyrelsen inden for fire uger efter den dato, hvor synsresultaterne er afgivet. Du kan finde en klagevejledning på synsrapporten. Vær dog opmærksom på ikke at udbedre fejlen(e) på bilen, som synshallen har vurderet, før der er kommet en afgørelse i din klagesag. Dette kan nemlig besværliggøre styrelsens behandling af klagen.

Læs mere her.

Bliver det vurderet, at din bil først kan blive godkendt efter omsyn, kan det fx skyldes en bag- eller blinklygte, der ikke virker, manglende reflekser på køretøjet eller for stort oliespild fra motoren - se flere eksempler her. Dermed skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Fristen kan ikke forlænges - heller ikke hvis du skal til omsyn med din bil ad flere omgange.

Sker det, at der konstateres alvorlige fejl på bilen, kan synshallen beordre yderligere betingelser eller helt forbyde kørsel.

Hvad sker der, hvis synsfristen ikke overholdes?

Hvis din bil ikke bliver synet inden for fristen, vil du modtage en reminder fra Færdselsstyrelsen om, at din bil skal synes eller også vil den blive afmeldt. Du har dog mulighed for selv at afmelde din bil i køretøjsregistret, hvormed du kan undgå et bilsyn, men til gengæld betyder dette også, at du ikke længere må køre i bilen.

Overholder du ikke denne frist eller afmelder bilen selv, betyder det en lovovertrædelse om godkendelse og syn af køretøjer. Du vil derfor få et bødeforlæg på 2.000 kr. fra Færdselsstyrelsen. Får du stadig ikke din bil synet, godkendt eller afmeldt, vil du modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr. Det er derfor en dyr affære ikke at få bilen synet eller afmeldt i tide. Bliver bødeforlægget i værste tilfælde ikke betalt inden for fristen, vil sagen blive sendt videre til politiet.

Overhold synsfristerne, så du kan køre sikkert og undgå bøder

Ovenfor har du nu fået det fulde overblik over det lovpligtige periodiske bilsyn. Som du kan læse, sikrer bilsynet din og dine medtrafikanters sikkerhed og sundhed i trafikken. Netop af disse grunde er det vigtigt, at du får din bil til bilsyn, så du kan blive ved med at køre sikkert og miljøforsvarligt rundt i bilen og undgå bøder fra Færdselsstyrelsen.

Vil du være med til at sikre yderligere sikkerhed og holdbarhed for din bil, kan du finde mere information i vores guide til bilejeren her.

Brænder du inde med flere spørgsmål eller har du behov for, at vi uddyber noget, er du altid velkommen til at tage kontakt til vores dygtige salgskonsulenter. Skriv til os på chatten eller find vores kontaktoplysninger her.

Sidst opdateret: 12. marts 2021