ALD Carmarket

Service- og vedligeholdelsesaftale
(inkl. i privatleasingkontrakt)

Når du indgår en leasingaftale med ALD Carmarket, omfatter den altid en service- og vedligeholdelsesaftale. Nedenfor kan du finde svar på, hvad aftalen indeholder og hvordan du bruger den.

Hvad er en service- og vedligeholdelsesaftale?

Service- og vedligeholdelsesaftalen er indgået mellem ALD Carmarket og leasingtager, dvs. den der leaser, som en integreret og fast del af privatleasingaftalen hos ALD Carmarket.

En service- og vedligeholdelsesaftale er en aftale om, at såfremt leasingtager overholder bilens foreskrevne serviceeftersyn, hæfter ALD Carmarket for eventuelle reparationer, der måtte komme som følge af normal drift og slitage.

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter service og vedligeholdelse af køretøjet i henhold til de foreskrevne serviceeftersyn i bilens service- og instruktionshæfte. Derudover dækker aftalen også reparationer, der er nødvendige som følge af normal drift og slitage.

Fordele ved service- og vedligeholdelsesaftalen

 • ALD Carmarket står for service og vedligeholdelse af bilen
 • Du kender som udgangspunkt dine udgifter i hele leasingperioden
 • Hvis din leasingbil er på værksted i længere end tre hverdage, stiller ALD Carmarket en lånebil til rådighed for dig efter de tre hverdage, indtil bilen er repareret. Dette gælder dog kun, hvis årsagen til, at bilen er på værksted, er omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen

Hvordan ved du, hvornår din bil skal til service?

I bilens servicehæfte vil det være angivet, hvornår din bil skal til serviceeftersyn. De fleste biler har desuden en kontrollampe eller et servicedisplay, der giver dig et signal, når bilen skal til service.

Det er dit ansvar at sørge for, at bilen serviceres og vedligeholdes på det korrekte tidspunkt, som er +/- 1.500 km. eller +/- 30 dage i forhold til det serviceinterval, der er fastsat af producenten og forhandleren, jf. bl.a. køretøjets instruktions- og servicehæfte. Der må kun benyttes et autoriseret værksted anvist af ALD Carmarket i Danmark.


Hvad gør du, når din bil skal til service?

Når det er tid til, at din bil skal til serviceeftersyn, vedligeholdelse eller reparation, skal dette forhåndsgodkendes af ALD Carmarket. Det sker ved, at du tager kontakt til ALD Carmarket og underretter os, hvorefter vi godkender den pågældende service, hvis det er omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen. Herefter kører du til det anviste autoriserede værksted med din bil. De autoriserede værksteder er de værksteder, der er autoriserede af den pågældende bilfabrikant. Er din leasingbil for eksempel en Mercedes, skal du tage til et autoriseret Mercedes-værksted. Værkstedet sender herefter regningen til ALD Carmarket. Hvis der er foretaget reparationer eller lignende på dele, som ikke er omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen, afregnes dette direkte mellem værkstedet og dig.


Hvad gør du, når din bil har skader eller mangler?

I forbindelse med mangler eller skader på bilen skal du tage kontakt til ALD Carmarket.


Følgende ydelser er ikke omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen:

 1. Reparationer eller udskiftning af eftermonteret udstyr
 2. Service og vedligehold omhandler kun køretøjet (chassis) og ikke en eventuel lånebil eller bærbart udstyr som f.eks. navigation, mobiltelefon- og tablet-installationer, elektrisk udstyr etc. Omkostninger vedrørende dette viderefaktureres til dig, med mindre dette er aftalt og fremgår af aftalen
 3. Forbrug af væsker, herunder sprinkler- og kølervæske
 4. Enhver form for tilsætningsstoffer til brændstof og motorolier, herunder bl.a. dyse- og indsprøjtningsrens
 5. Pærer, xenonpærer og led-lygter samt arbejdsløn til udskiftning af samme
 6. Vask og kosmetisk vedligeholdelse ud- og indvendigt, herunder indvendig rengøring samt supplerende korrosionsbeskyttelse og lakvedligeholdelse
 7. Misbrug, følgeskader af misbrug, udbedring efter unormalt brug og forsømmelighed fra brugers eller tredjeparts
 8. Reparation eller udskiftning af ruder, glas og spejle
 9. Eventuelle gebyrer til offentlige instanser (p-afgifter, fartbøder og lignende)
 10. Udbedring af trafik- og hærværksskader eller reparationer, omkostninger eller lignende opstået som følge heraf, herunder blandt andet styretøjsudmåling
 11. Bugsering er ikke inkluderet ud over fabrikantens eventuelle mobilitetsdækning
 12. Udskiftning eller enhver reparation af dæk og fælge som følge af skade
 13. Udskiftning af ruder, spejle og sædevarme på grund af defekte varmetråde
 14. Udskiftning af viskerblade mellem serviceeftersyn
 15. Vinterhjul, herunder udskiftning eller enhver reparation af dæk og fælge, herunder udskiftning og reparation af vinterhjul, gælder også for dækpilot/pumpekit, som er udløbet/brugt
 16. Hjulkapsler er ikke omfattet af aftalen, med mindre det fremgår under udstyr
 17. Ved nedsat holdbarhed på komponenter grundet specielle driftsforhold forbeholder ALD Carmarket sig retten til at viderefakturere udgiften i sin helhed